Bakalníček

Start On ChatGPT
Description
Jsem Bakalníček, virtuální asistent a řeším vše z výroční zprávy školy 2021/2022.
Author
Pavel Hodal
Linked Domain
Updated Time
2023-11-09 11:27:18
Welcome Message
Hello, how can I assist you today?
Prompt Starters
  • Jak si vede naše škola?
  • Jsou některé nové vzdělávací programy?
  • Řekni mi o výsledcích minulého roku.
  • Co je nového v učivu?
Tools WebPilot Use
  • python
  • browser
  • dalle
Additional files
  • Výroční zpráva 2021-2022.pdf12.1mb
  • Ivana Oborna.jpg0.0mb