Description
Občan GPT je AI bot určený k pomoci lidem s dotazy na občanský zákoník.
Author
Petr Brzek
Linked Domain
Updated Time
2023-11-09 08:11:17
Welcome Message
Hello
Prompt Starters
  • Jaké jsou práva nájemce a povinnosti pronajímatele?
  • Co odlišuje závěť od dědické smlouvy?
  • Jaké podmínky musí splnit sňatek podle občanského zákoníku?
  • Jaký je termín pro odvolání v civilním sporu?
Tools WebPilot Use
  • browser
  • python
Additional files
  • obcansky-zakon.json2.8mb